Demo Demo
0

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- Οδηγός πιστοποιήσεων

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- Οδηγός πιστοποιήσεων

Στα ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- Οδηγός πιστοποιήσεων, εκδίδεται από τον Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Συστημάτων Ασφαλείας (ESSA).  O ESSA είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα που προσφέρει στη διεθνή βιομηχανία ασφάλειας την δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ χρηστών, ασφαλιστών, δημόσιων αρχών και κατασκευαστών. Επιπλέον, εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών του σε μια μεγάλη ποικιλία διεθνών επιτροπών. Ο ESSA, είναι ο κορυφαίος πιστοληπτικός φορέας, για προϊόντα ασφάλειας. Εκδίδει πιστοποιήσεις για τα προϊόντα που παρέχουν προστασία κατά της διάρρηξης και της πυρκαγιάς, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Δημοσιεύει δελτία τύπου σε επίκαιρα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια σε τακτική βάση. Παρακολουθεί την αγορά προκειμένου να εντοπίσει τους περιορισμούς της και λαμβάνει μέτρα, εάν και όπου είναι αναγκαίο. Ο ανεξάρτητος και ουδέτερος Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης ECB, υποστηρίζεται από τον ESSA, με σκοπό την ενίσχυση της διαφανούς διαδικασίας πιστοποίησης για προϊόντα ασφάλειας. Αναγνωρίζεται παγκοσμίως και έχει την έδρα της στη Φρανκφούρτη στην πόλη Μάιν. Έχει πάνω από 140 μέλη από τη βιομηχανία, το εμπόριο και τις ενώσεις του τομέα της ασφάλειας. Τα μέλη της προέρχονται από 38 χώρες.

Πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πιστοποίησης ECB•S

Σύμφωνα με την κατευθυντήρια αρχή, μόνο“Η ποιότητα παρέχει ασφάλεια”, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης ECB χορηγεί σήμα S ως ουδέτερος και ανεξάρτητος οργανισμός πιστοποίησης. Εγγυάται την παροχή χαρακτηριστικών ασφαλείας σύμφωνα με τις υψηλές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων:

Κατά τη δοκιμή τύπου, την πιστοποίηση και την εξωτερική παρακολούθηση της ποιότητας των ασφαλών χρηματοκιβωτίων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης, για λόγους ποιότητας, συνεργάζεται μόνο με αναγνωρισμένους εταίρους της ΕΚΤ.

Ως ουδέτερος φορέας πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 17065, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης διαθέτει επί του παρόντος περισσότερα από 1000 πιστοποιητικά ECB. Για αντοχή στη διάβρωση και προϊόντα πυρασφάλειας, καθώς και κλειδαριές υψηλής ασφάλειας στην παγκόσμια αγορά. Πάνω από 2,2 εκατομμύρια σήματα πιστοποίησης της ECB έχουν παραδοθεί σε όσους κατέχουν πιστοποιητικά. Με αποτέλεσμα,  να είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές υπηρεσιών πιστοποίησης προϊόντων ασφαλείας στην διεθνή βιομηχανία. Για τις πιστοποιήσεις προϊόντων της ECB, χρησιμοποιούνται ως βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το σήμα πιστοποίησης παρέχει στο χρήστη τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στις επενδυτικές αποφάσεις. Για τον ασφαλιστικό τομέα, αποτελεί μια σίγουρη βάση για τον υπολογισμό των κινδύνων και την προκύπτουσα ταξινόμηση των ασφαλειών. Το πιστοποιητικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πιστοποίησης της ECB αναγνωρίζεται στην παγκόσμια αγορά ασφάλειας από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες.

Επίπεδο αντοχής και επίπεδο ασφάλειας – Χαρακτηριστικά ποιότητας για προστασία από διάρρηξη

Ο ESSA δραστηριοποιείται στον τομέα των ασφαλών ντουλαπιών, χρηματοκιβωτίων, χρηματοκιβωτίων ATM, βάσεων ATM, ανελκυστήρων (θυρών και τοίχων) και συστημάτων εναπόθεσης. Με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1143-1, EN 1143-2 και EN 14450 ως βάση.

Οι δοκιμές τύπου σε χρηματοκιβώτια περιλαμβάνουν:

επιθέσεις για μερική και πλήρη πρόσβαση

δοκιμές αγκύρωσης

πρόσθετες δοκιμές με τρυπάνια πυρήνα, εκρηκτικά και αέριο

Σε χρηματοκιβώτια σύμφωνα με το EN 1143-1, επιτελούνται επιθέσεις για μερική και πλήρη πρόσβαση. Για πλήρη πρόσβαση, η ελάχιστη απαιτούμενη αντίσταση είναι περίπου 50% υψηλότερη, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή ο διαρρήκτης έχει πρόσβαση στο συνολικό περιεχόμενο του χρηματοκιβωτίου. Μια εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι τα χρηματοκιβώτια του βαθμού αντίστασης 0.

Τα χρηματοκιβώτια με βάρος μικρότερο των 1.000 kg πρέπει να αγκυρώνονται στον τόπο εγκατάστασης. Η πάκτωση ενισχύει την ασφάλεια.

Υποβάλλονται σε δοκιμασία αγκύρωσης και χρηματοκιβώτια ειδικών βαθμών αντίστασης. Όπου μπορεί να γίνει και προαιρετική δοκιμή με το τρυπάνι πυρήνα (CD), με εκρηκτικά (EX) και αέριο (GAS). Οι απαιτήσεις για ασφαλή ασφαλή ερμάρια S1 και S2 σύμφωνα με το πρότυπο EN 14450 είναι χαμηλότερες από εκείνες για το βαθμό αντοχής 0 που συμφωνούν με το πρότυπο EN 1143-1. Ερμάρια ασφαλείας με ελεύθερες πλευρές στελέχη πρέπει να περάσουν και μια δοκιμή αγκύρωσης. Ο στόχος των δοκιμών που έγιναν στα ντουλάπια τοίχου είναι να αφαιρεθεί το συνολικό περιεχόμενο τους. Και για τους δύο τύπους ντουλαπιών απαιτούνται δοκιμές για πρόσβαση στο εσωτερικό τους μέσω της πόρτας και του σώματος του ντουλαπιού.

Απαιτήσεις πιστοποίησης για προϊόντα αντίστασης στην διάρρηξη

EN 1143-1 Ασφαλείς μονάδες αποθήκευσης – Απαιτήσεις, ταξινόμηση και μέθοδοι δοκιμής για
αντοχή στη διάρρηξη – Μέρος 1: Χρηματοκιβώτια, χρηματοκιβώτια ATM, πόρτες και ανελκυστήρες
EN 1143-2 Ασφαλείς μονάδες αποθήκευσης – Απαιτήσεις, ταξινόμηση και μέθοδοι δοκιμής για
αντίσταση στην διάρρηξη – Μέρος 2: Συστήματα καταθέσεων
EN 14450 Ασφαλείς μονάδες αποθήκευσης – Απαιτήσεις, ταξινόμηση και μέθοδοι δοκιμής για
αντοχή στη διάρρηξη – Ασφαλείς θήκες ασφαλείας
ECB • S R01 Οδηγός κλειδώματος
ΕΚΤ • S R03 Απαιτήσεις σχετικά με τις ανελκυστήρες σε στερεά κατασκευή ή / και αρθρωτό σχεδιασμό
ΕΚΤ • S R07 Παρακολούθηση της ποιότητας υλικών πληρώσεως για προϊόντα ασφαλείας.

Χρηματοκιβώτια αντοχής στη φωτιά

Κατηγορία προστασίας – Χαρακτηριστικά ποιότητας για την πυροπροστασία

Ο ESSA δραστηριοποιείται στον τομέα χρηματοκιβωτίων πυρασφάλειας, των χρηματοκιβωτίων γραφείων για φύλαξη δεδομένων με ένθετα δισκέτας. Με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 1047-1, EN 1047-2 και EN 15659.

EN 1047-1 Ασφαλείς μονάδες αποθήκευσης – Ταξινόμηση και μέθοδοι δοκιμής αντοχής στη φωτιά –
Μέρος 1: Ντουλάπια δεδομένων και ένθετα δισκέτας
EN 1047-2 Ασφαλείς μονάδες αποθήκευσης – Ταξινόμηση και μέθοδοι δοκιμής αντοχής στη φωτιά –
Μέρος 2: Χώροι δεδομένων και δοχεία δεδομένων
EN 15659 Ασφαλείς μονάδες αποθήκευσης – Ταξινόμηση και μέθοδοι δοκιμής αντοχής στη φωτιά –
Μονάδες αποθήκευσης φωτιάς
ΕΚΤ • S R07 Παρακολούθηση της ποιότητας υλικών πληρώσεως για προϊόντα ασφαλείας
NT FIRE 017 Ντουλάπια αρχειοθέτησης, ντουλάπια δεδομένων και ντουλάπια δισκέτας: Αντοχή στη φωτιά
Οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν δοκιμές αντοχής στην πυρκαγιά, κατά τις οποίες μετριέται η αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό των χρηματοκιβωτίων πυρασφάλειας.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά και stress tests για τα ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η πρόσθετη δοκιμή κρούσης στα ερμάρια πυρασφάλειας με data, προσομοιώνει την πτώση των δομικών στοιχείων του κτιρίου (π.χ. της οροφής) σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η επιπρόσθετη δοκιμή πρόσκρουσης που πραγματοποιείται σε θαλάμους δεδομένων τύπου Β, χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό ενός συγκεκριμένου επιπέδου μηχανικής ασφάλειας. Στις αίθουσες δεδομένων τύπου Α, η μηχανική προστασία παρέχεται ήδη λόγω του σχεδιασμού και της κατασκευής τους.

προϊόνΚλάση προστασίαςECB•S ΠιστοποιήσειςΌρια δοκιμής-STRESS TEST
max.  Θερμοκρασίαmax. Συνθήκες υγρασίας
Βασική πυροπροστασίαLFS 30 PEN 15659170°C
LFS 60 PEN 15659170°C
Ντουλάπα DataS 60 PEN 1047-1170°C
S 120 PEN 1047-1170°C
S 60 DEN 1047-170°C85%
S 120 DEN 1047-170°C85%
S 60 DISEN 1047-150°C85%
S 120 DISEN 1047-150°C85%
Θήκη ΔισκέταςDI 60 P/DISEN 1047-150°C85%
DI 120 P/DISEN 1047-150°C85%
Data containerC 60 DEN 1047-270°C85%
Data roomR 60 D
Typ A
EN 1047-270°C85%
R 60 D
Typ B
EN 1047-270°C85%

Σημαντική σημείωση:

Τα ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  υποβάλλονται σε δοκιμή αντοχής στη φωτιά (χωρίς καμπύλη ψύξης).

Οι συντομογραφίες στον πίνακα είναι:
LFS – Μονάδα αποθήκευσης φωτιάς σύμφωνα με το EN 15659
S – Ερμάριο δεδομένων σύμφωνα με το EN 1047-1
DI – Ένθετο δισκέτας για εγκατάσταση σε περίβλημα δεδομένων τάξης προστασίας S 60 P και S 120 P, αντίστοιχα, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1047-1
C – Δοχείο δεδομένων σύμφωνα με το EN 1047-2
R – Χώρος δεδομένων σύμφωνα με το EN 1047-2
30 – Έκθεση σε φλόγες για 30 λεπτά
60 – Έκθεση σε φλόγες για 60 λεπτά
120 – Έκθεση σε φλόγες για 120 λεπτά
P – Κατάλληλο για χαρτιά ευαίσθητα στη θερμότητα, με όρια στρες μέχρι 170 ° C
D – Κατάλληλο για ευαίσθητα σε θερμότητα και υγρασία μέσα δεδομένων με όρια τάσης μέχρι 70 ° C και υγρασία αέρα 85%
DIS – Κατάλληλο για ευαίσθητα σε θερμότητα και υγρασία μέσα δεδομένων με όρια τάσης μέχρι 50 ° C και υγρασία αέρα 85%

Κλειδαριές υψηλής ασφαλείας

EN 1300 Ασφαλείς μονάδες αποθήκευσης – Ταξινόμηση για κλειδαριές υψηλής ασφαλείας σύμφωνα με την
αντοχή στο μη “εξουσιοδοτημένο” άνοιγμα.

Πυρασφάλειας πλαίσια για  ντουλάπες αποθήκευσης

EN 14470-1 Ντουλάπια αποθήκευσης πυρασφάλειας – Μέρος 1: Ντουλάπια ασφαλείας για εύφλεκτα υγρά
EN 14470-2 Ερμάρια αποθήκευσης πυρασφάλειας – Μέρος 2: Ερμάρια ασφαλείας για κυλίνδρους αερίου υπό πίεση

Αντιδιαρρηκτικά κατασκευαστικά προϊόντα

EN 1627 Πόρτες χειροκίνητες, παράθυρα, τοίχοι κουρτινών, γρίλιες και παντζούρια – Απαιτήσεις και
ταξινόμηση
EN 1628 Πόρτες χειροκίνητες, παράθυρα, τοίχοι κουρτινών, γρίλιες και ρολά – Μέθοδος δοκιμής για
τον προσδιορισμό της αντίστασης υπό στατική φόρτιση
EN 1629 Πλευρικές πόρτες, παράθυρα, τοίχοι κουρτινών, γρίλιες και παντζούρια – Μέθοδος δοκιμής για
τον προσδιορισμό της αντίστασης υπό δυναμική φόρτιση
EN 1630 Πόρτες χειροκίνητες, παράθυρα, τοίχοι κουρτινών, γρίλιες και παντζούρια – Μέθοδος δοκιμής για
τον προσδιορισμό της αντίστασης στις εγχειρητικές διαρρήξεις
EN 1522 Παράθυρα, πόρτες, παντζούρια και περσίδες – Αντίσταση σφαιρών – Απαιτήσεις και απαιτήσεις
ταξινόμηση
EN 1523 Παράθυρα, πόρτες, παντζούρια και περσίδες – Αντίσταση σφαιρών – Μέθοδος δοκιμής
EN 13123-1 Παράθυρα, πόρτες και παντζούρια – Αντοχή σε έκρηξη. Απαιτήσεις και ταξινόμηση
– Μέρος 1: Σωλήνας σοκ
DIN 18104-1, Μηχανολογικός εξοπλισμός ασφαλείας – Μέρος 1: Προϊόντα ανθεκτικά στη διάβρωση για εγκατάσταση σε λιμάνια
για παράθυρα και πόρτες – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
DIN 18104-2, Μηχανικές διατάξεις ασφαλείας – Μέρος 2: Πρόσθετα προϊόντα ανθεκτικά σε διαρρήξεις για παράθυρα και πόρτες – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

Οικοδομικό υλικό

EN 1303 Κτιριακό υλικό – Κύλινδροι για κλειδαριές – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
Άνοιγμα ιδιωτικών γραμματοκιβωτίων και πινακίδων
EN 13724 Ταχυδρομικές υπηρεσίες – Ανοίγματα ιδιωτικών γραμματοκιβωτίων και πινακίδων – Απαιτήσεις και δοκιμής.

Βασική σημείωση για την ασφάλεια κλοπής:

Τα χρηματοκιβώτια ασφαλείας και τα χρηματοκιβώτια πυρασφάλειας, εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες φύλαξης επιχείρησης ή οργανισμού που είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο της φωτιάς ή φυλάσσει υψίστης σημασίας έγγραφα ή δισκέτες. Για την κάλυψη κλοπής στα πλαίσια της βασικής ανάγκης ενός σπιτιού ή επιχείρησης, δεν είναι απαραίτητη αγορά χρηματοκιβωτίου πιστοποιήσεων Grade II έως V. Η ασφάλεια Grade Ι όπως και τα χρηματοκιβώτια με βασική προστασία, θα δημιουργήσουν τις συνθήκες φύλαξης σε χρήματα και τιμαλφή με τον βασικό όρο της πάκτωσης – αγκίστρωσης σε τοίχο ή έδαφος.

 

Trackback από το site σας.

Χρηστίνα Βρεχοπούλου

Είμαι η Χρηστίνα Βρεχοπούλου και σε αυτό το bloq, θα μοιράζομαι μαζί σας, πληροφορίες και γνώσεις που αφορούν την οικογένεια των προϊόντων μας.

Αφήστε ένα σχόλιο

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι σε για να δημοσιεύσετε ένα σχόλιο.

Καλάθι

Search…

error: Content is protected !!