αντίστροφης όσμωσης

αντίστροφης όσμωσης – οικιακά & επαγγελματικά φίλτρα. όσμωση και  αντίστροφη όσμωση ή RO από το Reversed Osmosis, είναι μέθοδος καθαρισμού του νερού-υγρών. Κατά την οποία μετατρέπουμε το μη πόσιμο σκληρό ή γλυφό νερό σε πόσιμο υγιεινό νερό. Όταν φιλτράρουμε νερό με την μέθοδο της όσμωσης τα μόρια του διαλύτη νερού περνάνε μέσα από μια μεμβράνη όσμωσης, στο διάλυμα. Ή από ένα αραιότερο διάλυμα προς  ένα διάλυμα πυκνότερο.

Η μεμβράνη όσμωσης, είναι μία ημιπερατή μεμβράνη. Επιτρέπει να περνούν μόρια του νερού -διαλύτη μέσα από τους πόρους της, χωρίς να επιτρέπει στα μόρια της διαλυμένης ουσίας να την διαπερνούν. Οι μεμβράνες αυτές μπορεί να είναι φυσικές  ή συνθετικές. Τέτοιες μεμβράνες διαθέτουν όλα τα οικιακά φίλτρα νερού αντίστροφης όσμωσης.

Εμφάνιση όλων των 6 αποτελεσμάτων