φίλτρα νερού

Τα Φίλτρα νερού,  δημιουργήθηκαν για να δώσουν λύση, στην ολοένα και πιο αυξανόμενη ανάγκη για καθαρό πόσιμο νερό. Με το φίλτρο αντιμετωπίζουμε την ρύπανση και την αλλοίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού. Σας προσφέρουμε μια ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της επεξεργασίας του πόσιμου νερού. Τα οικιακά συστήματα καθαρισμού του νερού δεν δίνουν μόνο απολαυστικό νερό αλλά και προστασία της υγείας. Στις σελίδες μας θα βρείτε φίλτρα για το πάγκο της κουζίνας, φίλτρα βρύσης αποσκληρυντές, με εγγύηση επίσημης αντιπροσωπείας. Στις σελίδες μας θα βρείτε επίσης και κατάλληλα όργανα μέτρησης για το νερό.