ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Tα ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, για ποιοτικό έλεγχο αποτελούν βασικά εργαλεία για τις μετρήσεις του pH στην βιομηχανία τροφίμων. Οι μετρήσεις δίνουν ένδειξη για την ποιότητα των τροφίμων και στα νωπά είδη όπως κρέας και γάλα η τιμή του pH λαμβάνεται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας.  Με τα κατάλληλα όργανα μέτρησης, εξασφαλίζει ο παραγωγός την ποιότητα της παραγωγής του και έχει εγγύηση για την υγειονομική ασφάλεια. Ελέγχει την ανάπτυξη παθογόνων οργανισμών, την αγωγιμότητα του νερού, το επίπεδο θολότητας σε κρασί και σιρόπια. Η μέτρηση της θερμοκρασία στις επιχειρήσεις εστίασης παρακολουθείται συνεχώς για την αποφυγή ανάπτυξης παθογόνων οργανισμών. Τα τρόφιμα διατηρούνται σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες αποθήκευσης, έκθεσης επεξεργασίας και μεταφοράς τους. Κατά τον ποιοτικό έλεγχο, πρέπει να καλύπτουν ανάγκες όπως: ακρίβεια, ταχύτητα, εύρος στην κλίμακα μέτρησης, ρύθμιση από 3 έως 5 σημεία, δυνατότητα ρύθμισης με ρυθμιστικά διαλύματα επιλογής του χρήστη,σύνδεση με Η/Υ με δυνατότητα καταγραφής και εκτύπωσης των αποτελεσμάτων και εγγύηση καλής λειτουργίας.

Η ΗΑΝΝΑ διαθέτει στην παγκόσμια αγορά αξιόπιστα όργανα μέτρησης κατάλληλα για κάθε επαγγελματική χρήση. Εγγύηση επίσημης αντιπροσωπείας.