Σωστικός εξοπλισμός

Ο Σωστικός εξοπλισμός και τα σωσίβια είναι πλευστικά βοηθήματα που ακολουθούν τις προδιαγραφές των κανονισμών του ΙΜΟ. Η συντομογραφία αναλύεται σε Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοΐας. Ο Σωστικός εξοπλισμός, είναι υποχρεωτικός για όλα τα σκάφη και ανήκει στα υποχρεωτικά εφόδια πλοίων για την ασφάλεια στην θάλασσα. Είναι κατάλληλος κυρίως για χρήση σε ανοιχτή θάλασσα με ρουχισμό και ο ρόλος τους είναι να επαναφέρουν τον χρήστη στην σωστή θέση ακόμα και αν δεν έχει τις αισθήσεις του. Το CE είναι εναρμονισμένο με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 12402 της οδηγίας περί ατομικής προστασίας 89/686/EEC

Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να φέρουν σωστικό εξοπλισμό?

Υποχρέωση να φέρουν σωστικά ναυσιπλοΐας, έχουν όλα τα μηχανοκίνητα σκάφη. Επιβατηγά πλοία, πολεμικά πλοία, εμπορικά, αλιευτικά, θαλαμηγοί ακόμα και τα μικρά φουσκωτά σκάφη αναψυχής. Με σκοπό να εξασφαλίσουν την επιβίωση των επιβαινόντων όταν δυσμενείς συνθήκες το απαιτήσουν. Αυτός ο εξοπλισμός διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία πλόων. Η κατηγορία πλόων αναγράφεται στην άδεια του κάθε σκάφους. Όσο για τις πιστοποιήσεις του εξοπλισμού κατηγοριοποιούνται βάσει του επιπέδου ασφάλειας. 

Προβολή 1–24 από 27 αποτελέσματα