σκληρότητας

Όργανα μέτρησης σκληρότητας νερού. Η συνολική σκληρότητα είναι το μέτρο της συγκέντρωσης μαγνησίου και ασβεστίου σε ένα δείγμα. Η σκληρότητα στο νερό προκαλείται κυρίως από τα άλατα. Άλατα μαγνησίου και ασβεστίου που διαλύονται με νερό απορροής καθώς ρέει μέσω διαφόρων στρώσεων βράχου. Είναι σημαντικό να ελέγχετε την σκληρότητα στο νερό, καθώς τα υψηλά επίπεδα σκληρότητας μπορούν να οδηγήσουν σε φθορά των σωλήνων, ιδιαίτερα στα συστήματα ψύξης και θέρμανσης. Μετρώντας την αγωγιμότητα του νερού, μπορούμε να έχουμε μια πρώτη εικόνα για την σκληρότητα του νερού.

Μέτρηση σκληρότητας με αγωγιμόμετρα η όργανα μέτρησης TDS, δεν γίνεται μετά την χρήση αποσκληρυντη. Σε περίπτωση μέτρησης μετά από έναν αποσκληρυντή κάνουμε μέτρηση μόνο με φωτομετρο  ή με test kits, που δίνουν χρωματικό αποτέλεσμα. Αυτό γιατί η διαδικασία της αποσκλήρυνσης μετατρέπει τα ανθρακικά άλατα, σε άλατα νατρίου. Με την αποσκλήρηνση δεν τροποποιείται η αγωγιμότητα και τα TDS, αλλά μόνο η σκληρότητα του νερού.

Η σκληρότητα μπορεί να μετρηθεί ως σκληρότητα ασβεστίου, σκληρότητα μαγνησίου ή ολική σκληρότητα. Στις σελίδες του Online 4U Shop θα βρείτε ένα φάσμα οργάνων και το φωτομετρο που εξυπηρετεί την δική σας περίπτωση. Kits χημικής δοκιμής, test kits και φωτόμετρα τσεπης, φωτόμετρα φορητά, φωτόμετρο εργαστηριακό πάγκου που είναι ιδανικά για τη μέτρηση των επιπέδων σκληρότητας.

Εμφάνιση όλων των 10 αποτελεσμάτων