αγωγιμόμετρα

Τα αγωγιμόμετρα είναι συσκευές που μετράνε την ικανότητα του υγρού να μεταφέρει ηλεκτρικά φορτία. H αγωγιμότητα ενός υγρού, εξαρτάται από τη συγκέντρωση ιόντων, την κινητικότητα και την θερμοκρασία. Μονάδα μέτρησης της αγωγιμότητας είναι το το Siemens/m. Οι τιμές της αγωγιμότητας του νερού μας δείχνουν την ύπαρξη μόλυνσης. Τα στοιχεία που δημιουργούν αύξηση της αγωγιμότητας, συνήθως δημιουργούν συνθήκες επικινδυνότητας για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Aγωγιμόμετρα

Αποτελέσματα μετρήσεων  με αγωγιμόμετρα στο νερό, κυμαίνονται από 50 – 1500 S/cm. Για κάποια βιομηχανικά απόβλητα η τιμή μπορεί να υπερβεί τα 10.000 μS/cm. Όμως η αυξημένη αγωγιμότητα μιας λίμνης δεν αποτελεί μόνο ένδειξη ρύπανσης αλλά και αύξησης θρεπτικών συστατικών.

Το νερό δεν έχει σταθερή σύσταση είναι ο μεγαλύτερος διαλύτης της φύσης με αποτέλεσμα συνεχώς να μεταβάλλεται. Ανόργανες και οργανικές ουσίες διαλύονται συνεχώς μέσα στο νερό. Οι οργανικές ουσίες, μπορεί να προέρχονται από την αποσύνθεση των φύλλων, ανθρώπινα απόβλητα, από τους ζωντανούς οργανισμούς που ζουν στο νερό. Ενώ οι ανόργανες από τις ενώσεις των σωληνώσεων ύδρευσης τα χημικά απόβλητα από τα εργοστάσια, τα φυτοφάρμακα,τους ψεκασμούς. Η αύξηση της θερμοκρασίας επηρεάζει θετικά την τιμή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας. Γι αυτό οι μετρήσεις καλό θα ήταν ν’ ανάγονται στους 25C

Εμφάνιση όλων των 21 αποτελεσμάτων