Demo Demo
0

Νομοθεσία για την ερασιτεχνικη αλιεια

Νομοθεσία για την ερασιτεχνικη αλιεια | Online 4U Shop
H Νομοθεσία για την ερασιτεχνικη αλιεια, αφορά και την αθλητικη αλιεια, καθώς και το υποβρυχιο ψαρεμα.  Διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 373/85 (ΦΕΚ 131/Α/1985) και από τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα. Ισχύει για θαλάσσιες περιοχές, για λίμνες και ποτάμια ή όπου συμβαίνει η συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Η ερασιτεχνική αλιεία και η αγωνιστικη αλιεια, ακόμα και το υποβρυχιο ψαρεμα με ψαροντουφεκο ή καμάκι έχουν σκοπό αποκλειστικά την αναψυχή και αντίστοιχα την άθληση.  Η νομοθεσία αφορά μόνο τους ερασιτέχνες και όχι τους επαγγελματίες ή όποιον έχει σκοπό την απόκτηση εισοδήματος. Οι οποίοι υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με ατομική αστυνομική άδεια αλιείας που εκδίδει η Λιμενική Αρχή. Εξαιρούνται όσοι ψαρεύουν από την ξηρά (άρθρο 232 Γενικός Κανονισμός Λιμένα).

Οι περιορισμοί γίνονται σεβαστοί από τους περισσότερους ερασιτέχνες, από αγάπη για το χόμπι τους και σεβασμό στο περιβάλλον. Όμως προβλέπεται από το 1ο άρθρο / παρ 7 του 373/1985 Π.Δ. και συμπληρωματικά διευκρινίζει το YEN, εκτός από διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο κτλ.) η πώληση ψαριών από ερασιτέχνη διώκεται και ποινικά. Ανεξάρτητα όμως από την νομοθεσία, σεβόμαστε στο περιβάλλον, τις θάλασσες και τις λίμνες και πάνω απ όλα τα αλιεύματα.

Η Νομοθεσία για την ερασιτεχνικη αλιεια – απαγορεύει:

 • τη χρήση φωτεινών πηγών | εκτός από την περίπτωση αλιείας με καμάκι χεριού και με λαμπτήρα έντασης 500Κ, χωρίς καταυγαστήρα
 • πλωτά μέσα στις λιμνοθάλασσες & ιχθυοτροφεία
 • αλιεία οστράκων, σπόγγων και κοραλλιών
 • πώληση και εμπορία αλιευμάτων που προέρχονται από την συγκεκριμένη δραστηριότητα
 • αλιεία με δίχτυα και παραγάδια κατά το μήνα Μάιο
 • αλιειας ειδη όπως: συρόμενα δίχτυα, κυκλωτικά δίχτυα, γρι-γρι, μανωμένα δίχτυα, απλάδια, συνδυασμός διχτυών βυθού
 • αλιεία με πεζόβολο στις εκβολές των ποταμών
 • απόσταση μικρότερη των 500m από εκβολές ποταμών
 • αλιεία στα εσοδευτικά στόμια των ιχθυοτροφείων σε απόσταση μικρότερη των 200m | (Π.Δ 99/03)
 • χρήση παραγαδιών για άκρως μεταναστευτικά είδη. Οι ερασιτέχνες που αλιεύουν με εργαλεία, που μένουν στη θάλασσα υποχρεούνται να σημαίνουν ώστε να είναι ορατά από 300m τουλάχιστον
 • όπου υπάρχει οργανωμένη αλιευτική εκμετάλλευση και αλιευτικές εγκαταστάσεις/οργανισμοί
 • αλιεία με κάθε πλωτό μέσο, σε κάθε επιφάνεια γλυκού ή υφάλμυρου νερού
 • σε ποτάμια και λίμνες υδρόβιων πτηνών και άλλων ζώων
 • για το ψάρεμα της πέστροφας, η απαγόρευση ισχύει από 1η Νοεμβρίου – 15 Φεβρουαρίου, λόγω ωοτοκίας
 • απαγορευεται η αλιεια του κορέγονου, τους μήνες Δεκέμβριο & Ιανουάριο

Η Νομοθεσία για την ερασιτεχνικη αλιεια – επιτρέπει:

 • τα απλά δίχτυα (όχι μανωμένα) μέχρι εκατό 100m κατά σκάφος ή άλλο πλωτό μέσο | με πλευρό ματιού μεγαλύτερη από 24 χιλιοστόμετρα (η απαγόρευση ισχύει σε εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών 2371/02 και 1967/06)
 • τα παραγάδια που τα αγκίστρια δεν υπερβαίνουν τα 150 για κάθε ερασιτέχνη ψαρά | το σύνολο από αγκίστρια, να μην υπερβαίνει τα 300, ανεξαρτήτως επιβαινόντων ερασιτεχνών.
 • παγίδες κοφινέλλα & κιούρτοι με όριο τα 2τεμ για κάθε ερασιτέχνη ψαρά | το μήκος πλευράς κάθε ματιού, από κόμπο σε κόμπο, να μην είναι μεγαλύτερο από 40mm
 • πεζόβολοι | 1 για κάθε ψαρά | μήκος πλευράς ματιού μεγαλύτερο από 30mm και διάμετρο του πεζόβολου μικρότερη από 10m
 • απόχη
 • καμάκι χεριού
 • διάφορα εργαλεία γνωστά με τις κοινές ονομασίες καθετή, συρτή πεταχτάρι, τσαπαρί, παρακόλα, καλαμια ψαρεματος, πετονιά, σαλαγγιά | χωρίς κανένα περιορισμό

Κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να ψαρεύει συνολικά:

 • μέχρι 2 κιλά ψάρια ή κεφαλόποδα ανά 24ωρο ή τρία ψάρια (Π.Δ 373/85) | εφόσον χρησιμοποιεί οποιοδήποτε από τα επιτρεπόμενα εργαλεία
 • στην περίπτωση που χρησιμοποιεί δίχτυα, παραγάδια, επιτρέπεται να ψαρεύει μέχρι 10kg | εξαιρείται η περίπτωση που ένα ψάρι μόνο έχει μεγαλύτερο βάρος

άδεια ερασιτεχνικής αλιείας σκάφους, χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 666/66 εφόσον:

 • ο ενδιαφερόμενος, είναι κάτοχος ατομικής άδειας ερασιτεχνικής αλιείας
 • καταθέσει αίτηση με επισυναπτώμενο διπλότυπο κατάθεσης τέλους υπέρ του Δημοσίου
 • άδεια ερασιτεχνικής αλιείας σκάφους ανανεώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Β.Δ. 666/66 (Α’/160)

Η νομοθεσια για την ερασιτεχνικη αλιεια, απαγορεύει τα παρακάτω εργαλεία και μεθόδους αλιείας:

 • καταδυτικές συσκευές ή καταδυτικές συσκευές παροχής αέρα για οποιαδήποτε μορφή αλιείας | εξαιρούνται οι: σπόγγοι – όστρακα – κοράλλια
 • γρίπος – γριπακι – κωλοβρεχτης – μπραγανι | διχτυωτά συρόμενα εργαλεία  που ρίχνονται από βάρκα σε σημεία με ομαλό βυθό, και έλκονται από την ξηρά. Τεχνική παρόμοια με την βιντζοτρατα. Η χρήση αυτών των μεθόδων έχει απαγορευτεί από το 1952 Β.Δ. 11-7-49 (Α’/171).
 • λεντιτσια – τσετα | μέθοδος αλιείας, με πολλές βάρκες που κυκλώνουν με δίχτυα θαλάσσιες περιοχές. Βυθίζουν πέτρες δεμένες με σχοινί και κατευθύνουν τα ψάρια προς τα δίχτυα. Έχει απαγορευτεί από το 1959 Β.Δ 11-10-57 (Α’/222).
 • γριγρακι | μικρό κυκλικό δίχτυ. Έχει απαγορευτεί από το 1986, Π.Δ. 542/85 (Α’/191).
 • μονοκλονο διχτυ από μισινεζα – μονοφιλαμεντ | τύπος διχτυού  γνωστό σαν κρυσταλιζε, κατασκευασμένο από μεσηνέζα (μονοφιλαμέντ). Έχει απαγορευτεί από το 1978 Π.Δ. 1094/77 (Α’/356)
 • υποβρύχιο φως | εκτός από το νυχτερινό γρι-γρι, όταν σηκώνουν τα δίχτυα και το ερασιτεχνικό καμάκι χεριού
 • παρασυρόμενα δίχτυα | μεγάλα απλάδια που παρασύρονται ελεύθερα, για την αλιεία μεγάλων μεταναστευτικών ψαριών όπως τόννος, ξιφίας. Απαγορεύεται από το 1993.
 • ζαργανοδιχτο | κυκλικό εργαλείο για την αλιεία ζαργάνας, που λειτουργεί όπως ένα γρι-γρι ημέρας. Απαγορεύεται η χρήση του από το 1997, ΠΔ 320/97 (Α’/224) ΚΑΝ 1967/2006
 • εκρηκτικά και ουσίες | το άρθρο 8 παρ.1 του Ν 2332/1995 ΦΕΚ 181 τ. Α’, κάνει σαφή απαγόρευση στην χρήση δυναμίτιδας ή άλλων εκρηκτικών υλών. Καθώς επίσης τις τοξικές, ναρκωτικές ουσίες ή τις συσκευές που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις. Συμπληρωματικά απαγορεύεται η αλιεία με οποιαδήποτε ουσία, που μπορεί να ναρκώσει, παραλύσει, σκοτώσει ή δημιουργεί ανικανότητα αντίδρασης στα υδρόβια ζώα. Τέτοιες ουσίες είναι οι: φλόμος, γαλατσίδα, σπλώνος, καρναρέζα, αγριόσπλωνος, μελισσάνδρα, γαλαζόπετρα κ.λ.π.

Νομοθεσία για την ερασιτεχνικη αλιεια & περιορισμοί αλιειας με βάση το είδος:

Η αλιεία συγκεκριμένων ειδών της Ελλάδας έχει περιορισμούς με βάση το μέγεθος. Η μέτρηση βάση ορισμού γίνεται από το ρύγχος μέχρι και το τέλος της ουράς του ψαριού. Έτσι για κάθε ξεχωριστό είδος ισχύουν τα εξής:

 • πεστροφα | 22cm (Β.Δ 142/71)
 • carp κυπρίνος | 30cm
 • χέλι |30cm
 • πέρκα |18cm
 • κορέγονος | 20cm
 • γλήνι | 15cm
 • πεταλούδα | 15cm
 • βάρβος | 20cm
 • λευκίσκος κέφαλος | 15cm
 • ροφοειδή | 45cm
 • σαργοειδή | 15cm
 • λιθρίνι, μουσμούλι, κολιός | 12cm
 • μπαρμπούνι | 11cm
 • σαφρίδια | 12cm
 • πεσκανδρίτσες | 30cm
 • κέφαλοι | 16cm
 • αστακοειδή | 24cm, μεγαλύτεροι από 420gr
 • βλαχος | 45cm
 • γαύρος | 9cm
 • γλωσσα | 20cm
 • τσιπουρα | 20cm
 • γοπα φρισσα | 10cm
 • σκουμπρι | 18cm
 • φαγκρι | 18cm
 • καραγκιοζης | 15cm
 • κουτσομουρα | 11cm
 • λαυρακι | 23cm
 • λιτσα | 14cm
 • καραβίδα | 7cm
 • τονος ερυθρός | 80cm ή 10kg
 • τοννος κιτρινόπτερος | 3,2kg
 • χταποδι | μεγαλύτερο των 500gr

Για όλα τα ψάρια κάτω των 8cm ισχύει η Α∆ 10/95

 

πηγές:

 •  προεδρικό διάταγμα Π.Δ. 373/85 (Α’ 131) «περί ερασιτεχνικής αλιείας και αθλητικής αλιείας» υπάρχουν κανονισμοί.
 •  προεδρικό διάταγμα Π.Δ. 86/98 (Α’78) «περί αλιείας οστράκων».
 •  κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1967/2006. «περί των σχετικών μέτρων διαχείρισης για την βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου»

 

Trackback από το site σας.

Χρηστίνα Βρεχοπούλου

Είμαι η Χρηστίνα Βρεχοπούλου και σε αυτό το bloq, θα μοιράζομαι μαζί σας, πληροφορίες και γνώσεις που αφορούν την οικογένεια των προϊόντων μας.

Αφήστε ένα σχόλιο

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι σε για να δημοσιεύσετε ένα σχόλιο.

Καλάθι

Search…

H ομάδα του Online4u Shop σας ενημερώνει ότι οι παραγγελίες σας ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ να καθυστερήσουν έως και 3 ημέρες, λόγω του covid 19 και των αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια όλων μας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

error: Content is protected !!